Rezervační systém

Termíny přezkoušení v 1. pololetí (13. - 20. 1. 2017):


Termíny přezkoušení v 2. pololetí (9. - 16. 6. 2017):


Rezervační systém bude spuštěn s dostatečným předstihem.